Creative Quarter at Madrid Design Festival


RO – Cartierul Creativ, proiect invitat la Madrid Design Festival pentru a reprezenta Bucureștiul

Bucureștiul este oraș invitat în cadrul ediției de anul acesta a Madrid Design Festival, eveniment care așază capitala Spaniei pe harta celor mai importante festivaluri europene de profil. O expoziție dedicată Cartierului Creativ va reprezenta Bucureștiul în programul festivalului de design spaniol. Expoziția Bucharest Creative Quarter@Madrid Design Festival, un proiect Institutul Cultural Român și The Institute, va fi deschisă publicului în perioada 15 februarie – 31 martie 2019, la sediul Institutului Cultural Român din Madrid – Plaza del Cordón, 1.

Programul de vizitare este de luni până joi în intervalul 10:00-20:00, iar vineri între 10:00-17:00. Accesul este gratuit. Vernisajul va avea loc pe data de 15 februarie 2019, de la ora 13:30.

„Participarea românească cu expoziția Made in Bucharest Creative Quarter la principalul festival de design din Spania, Madrid Design Festival, ca proiect internațional invitat, alături de cele mai interesante propuneri de design din lume, este un focus pe orașul București și creativii români. Expoziția beneficiază  de cea mai amplă promovare de care s-au bucurat industriile creative românești în Spania.

Acest proiect face parte din strategia reprezentanței Institutului Cultural Român de la Madrid de a susţine și promova creaţia culturală și artistică contemporană, incluzând și acele activități din sfera industriilor culturale și creative care pun în valoare geniul românesc, dar au și un important impact economic şi social. ”, a declarat  Maria Floarea Pop, Directorul Institutului Cultural Român de la Madrid.

„Expoziţia dedicată Cartierului Creativ își propune să demonstreze unui public larg, internațional, ce poate oferi Bucureștiul astăzi în termeni de industrii creative și inovație, investigând modul în care un cartier și comunitatea creativă formată în jurul acestuia poate îmbunătăți percepția asupra unui oraș, dar și calitatea vieții de aici.”, a declarat Andrei Borțun – CEO The Institute.


Expoziția Bucharest Creative Quarter@Madrid Design Festival propune o plimbare imaginară prin care vizitatorul explorează străzile Cartierului Creativ din București, descoperă poveștile designerilor, arhitecților, artiștilor și creativilor care locuiesc sau își au atelierele în acest spațiu, dar și modul în care s-au născut cele mai hip și inovatoare business-uri și spații din oraș.

Traseul expoziţional cuprinde categorii precum artă, muzică, fashion, magazine, designeri, arte performative, spații alternative și huburi, cafenele sau baruri, precum și o selecție de obiecte semnate de artişti locali – Saddo, Mădălina Teler (De Ceramică), Ana Bănică, Mona Vulpoiu (Utopic), o înregistrare marca Electric Brother, precum și o serie de obiecte de design românesc contemporan din portofoliul magazinelor Dizainăr (Ubikubi, Ceramic Sparrow și RUSBO) sau Meșteshukar ButiQ (Radu Abraham). Toate acestea sunt completate de materiale video semnate de Carmen Secăreanu, Ioana Ciolacu, Adelina Ivan, AFMF și Entrance.

Expoziția despre Cartierul Creativ transpune la Madrid imaginea unui București vibrant, creativ, ancorat în prezent, unde spiritul antreprenorial este din ce în ce mai puternic reprezentat.

Un proiect The Institute şi Institutul Cultural Român

Design expoziție: Attila Kim Architects

Creație: Gavrilă&Asociații


EN – Creative Quarter, invited to Madrid Design Festival to represent Bucharest

Madrid Design Festival is an event that puts the capital of Spain on the map of the most important European festivals. The city invited to this year’s event is Bucharest. An exhibition dedicated to the Creative Quarter will represent Bucharest in the Spanish Design Festival program. The Bucharest Creative Quarter @ Madrid Design Festival, a Romanian Cultural Institute and The Institute project, will be open to the public from February 15 to March 31, 2019 at the Madrid Cultural Institute in Madrid – Plaza del Cordón, 1.

Visiting hours are from Monday to Thursday between 10:00 – 20:00 and Friday from 10:00 -17:00. Access is free of charge. The opening will take place on February 15, 2019, from 13:30.

“The Romanian participation with the Creative Quarter Made in Bucharest at the main design festival in Spain, the Madrid Design Festival, as an invited international project, together with the most interesting design proposals in the world, is a focus on Bucharest and Romanian artists. The exhibition benefits from the most extensive promotion that the Romanian creative industries have enjoyed in Spain. This project is part of the strategy of the Madrid Cultural Institute’s representative in Madrid to support and promote contemporary cultural and artistic creation, including those cultural and creative industries that bring value to the Romanian genius but also have a significant economic and social impact.”, said Maria Floarea Pop, Director of the Romanian Cultural Institute in Madrid.

“The exhibition dedicated to the Creative Quarter aims to demonstrate to a large international audience what Bucharest can offer today in terms of creative industries and innovation, investigating how a neighborhood and the creative community around it can improve the perception of a city, but also quality of life here.” – said Andrei Borţun, CEO of The Institute.


The Creative Quarter @ Madrid Design Festival’s exhibition proposes an imaginary walk through which the visitor explores the streets of the Creative Quarter in Bucharest, discovers the stories of designers, architects and artists who live or have their workshops in this space, but also how the most hip and innovative businesses and spaces in the city were born.

The exhibition route includes categories like art, music, fashion, shops, designers, performing arts, alternative spaces and hubs, cafes or bars as well as a selection of objects signed by local artists – Saddo, Mădălina Teler, Ana Bănică, Mona Vulpoiu (Utopic), a trademark of Electric Brother, as well as a range of contemporary Romanian design items from the Dizainar (Ubikubi, Ceramic Sparrow and RUSBO) stores or Meşteshukar ButiQ (Radu Abraham). All these are complemented by fashion videos promoting Carmen Secăreanu, Ioana Ciolacu, Adelina Ivan, AFMF and Entrance.

The Exhibition on the Creative Quarter transposes to Madrid the image of a vibrant, creative and anchored Bucharest, where entrepreneurial spirit is increasingly represented.

A project by The Institute and the Romanian Cultural Institute
Design exhibition: Attila Kim Architects
Creation: Gavrilă & Asociaţii

Cart

loader