COMPETITION – POP-UP SHOP FOR A YOUNG DESIGNER


RO – A Promenada and Bucharest Fashion Film Festival special Award – Pop Up Shop for a young designer

De la schițe în creion și mașina de cusut la producție și distribuție e un drum lung și plin de surprize. Cerere și ofertă, piață și proiecții, volume și marje, nenumărate și încurcate sunt căile evoluției unui designer. Dar asta n-ar trebui să oprească pe nimeni.

Bucharest Fashion Film Festival și Promenada sunt alături de designerii tineri cu un premiu care rezolvă una dintre cele mai mari provocări din drumul lor de la prototip la consumator: un showroom. That’s right!

Promenada Special Award înseamnă un pop-up shop de o lună chiar în Promenada Mall pentru un designer tânăr, talentat și pus pe treabă. Adică un magazin în mall pentru o lună – cu siglă, standere, umerașe și tot ce-i trebuie unui fashion brand la început de drum.

Situat în centrul Bucureștiului, Promenada Mall reinventează experiența shopping-ului și a entertainment-ului pentru publicul urban, într-o continuă căutare a inspirației și creativității.

 

Cum să te înscrii:

Trimite-ne la adresa contact@bucharestfashionfilm.ro un lookbook care să conțină cel puțin 10 articole vestimentare și minim 5 fotografii, alături de un CV și o scurtă descriere a conceptului colecției în maximum 250 de cuvinte. Data limită pentru aplicații este 25 martie, iar la 1 aprilie vor fi anunțați finaliștii competiției. Câștigătorul va fi hotărât pe baza votului publicului, în perioada 1 – 13 aprilie, și va fi anunțat în închiderea festivalului.

 

Termeni și Condiții:

Poți să asiguri un număr suficient de produse pentru a susține vânzarea pe parcursul celor 30 de zile

La data implementării Pop-up Shop-ului trebuie să ai o formă legală care să îți permită vânzarea

Premiul acoperă chiria și utilitățile spațiului

Spațiul comercial va fi oferit în termen de 6 luni de la anunțarea câștigătorului, pentru 30 de zile

Citeste regulamentul in intregime si aplica aici: Bucharest Fashion Film Festival


EN – A Promenada and Bucharest Fashion Film Festival special Award – Pop Up Shop for a young designer

From pencil sketches and sewing machines to production and distribution is a long way and full of surprises. Demand and offer, market and projections, volumes and margins, countless and entangled are the ways of a designer’s evolution. But that should not stop anyone.

Bucharest Fashion Film Festival and Promenada are alongside young designers with a prize that solves one of the biggest challenges in their journey from prototype to consumer: a showroom. That’s right!

The Special Award Promenade is a one-month pop-up shop right in Promenada Mall for a talented designer. That’s a mall store for a month – with logo, stand, hanger and all that a fashion brand needs at the beginning.

Located in the center of Bucharest, Promenada Mall reinvents the shopping and entertainment experience for the urban public, in a continuous search for inspiration and creativity.

How to join:

Send us at contact@bucharestfashionfilm.ro a lookbook containing at least 10 articles and a minimum of 5 photos, along with a CV and a short description of the collection concept in maximum 250 words. The application deadline is March 25, and the competition finalists will be announced on April 1st. The winner will be decided on the basis of public vote, from 1 to 13 April, and will be announced at the closing of the festival.

Terms and conditions:

You can assure a sufficient number of products to support the sale during the 30 days
At the time of implementing the Pop-up Shop you must have a legal form that will allow you to sell
The prize covers the rent and utilities of the space
Commercial space will be offered within 6 months of the announcement of the winner for 30 days

Read the full regulation and apply here: Bucharest Fashion Film Festival

Cart

loader