Nest – Create. Pitch. Grow!

RO

Printoteca lansează „Nest”, concursul dedicat creativilor care își doresc propriul brand de textile. Câștigătorului îi sunt puse la dispoziție resursele necesare lansării și vânzării primei sale colecții de haine imprimate. Premiul constă în articole imprimate în valoare de 1000 de Euro, o săptămână de expunere și vânzare a produselor în cadrul unui Pop-up Shop la Printoteca Lipscani din Cartierul Creativ în perioada Romanian Design Week și sesiuni de mentorat menite să ofere toate informațiile de care are nevoie un nou business în domeniul textilelor. Campania se desfășoară între 29 martie și 26 mai, iar aplicațiile pot fi trimise prin intermediul formularului de pe site-ul organizatorului până pe 25 aprilie.

Prin asocierea dintre un atelier de print, un producător de articole textile premium și a unor entități al căror scop îl reprezintă promovarea artei locale, Nest are toate caracteristicile de a atrage cele mai bune idei care merită un #printbun și ajutor pentru a-și lua zborul!

Printoteca este atelierul de print ce se adresează tuturor celor care sunt în căutarea unui print de calitate pe textile premium. Colaborările includ atât branduri locale pentru care furnizează print și servicii conexe, cât și agenții sau clienți corporate. Inaugurată în toamna lui 2018, Printoteca de pe Lipscani a apărut ca o necesitate a unui printshop de textile în Cartierul Creativ și se adresează celor care doresc un #printbun rapid. De asemenea, spațiul oferă posibilitatea brandurilor locale, ilustratorilor sau trupelor de a expune și de a vinde produse imprimate pe loc în cadrul unor Pop-up Shop-uri dedicate.

Proiectul „Nest” are loc cu sprijinul brandului de textile premium Stanley/Stella și este susținut de Romanian Fashion Council și Cartierul Creativ, inițiative ce au drept obiectiv promovarea antreprenorilor, artiștilor și designerilor autohtoni.

Formularul de aplicare si termenii se pot gasi aici.

EN

Printoteca launches “Nest”, the contest dedicated to creatives who want their own brand. The winner is given the necessary resources to launch and sell his premium
collections of printed clothes. The prize consists of 1,000 euros printed articles, one week of exposure and product sales at a Pop-up Shop at the Print Center
Lipscani in Creative District during the Romanian Design Week period and mentoring sessions
to provide all the information that a new textile business needs. Campaign
runs between March 29 and May 26, and applications can be submitted using the form
from the organizer’s website until April 25th.

By associating a print shop, a manufacturer of premium textile articles and some
entities whose purpose is to promote local art, Nest has all the characteristics of a
attracts the best ideas that deserve a #goodprint!

Printoteca is the print shop that addresses all who are looking for a quality print
on premium textiles. Collaborations include both local brands for which they provide
printing and related services as well as corporate or corporate clients. Inaugurated in the autumn of 2018,
The Lipscani printing press appeared as a necessity of a textile printing shop in the Creative Quarter
and addresses those who want a quick print. Also, space offers the possibility
local brands and illustrators to display and sell printed products on
place in dedicated Pop-up shops.
The Nest project is supported by the Stanley / Stella premium textile brand and is supported
by the Romanian Fashion Council and the Creative Quarter, initiatives aimed at promoting
local entrepreneurs, artists and designers.

Application and terms here.

Cart

loader