CLUJ NEW GENERATION OF FASHION DESIGNERS 2018

G A L A  U A D  F A S H I O N  D E S I G N

EN

Edition 24 / 30.06.2018
UAD Fashion Design Gala has reached its 24th edition. The main objective of Gala is to create a platform compatible with European structures and, implicitly, a connection between graduates and the professional fashion environment. Each year, the best graduates are awarded internships and participations in prestigious national and international events.
Since its first edition, UAD Fashion Design gala has won a well-deserved role in the local fashion scene. Through the chosen themes and benefits to the community, the Gala involves both young graduates and strategic partners:
representatives of the fashion industry, research specialists, specialized press, potential partners from the country and abroad.
UAD Fashion Designers-Fashion Designers have been noted at prestigious events such as: Elle Style Awards Romania,
International Fashion Showcase / London Fashion Week, Arts of Fashion / San Francisco, CDP Dusseldorf, Moscow Fashion
Week, Shanghai Festivals, etc.

The License Collections presented on the podium belonged to graduates (in order of entry):
Nora Larcher, Naomi Turcu, Diana Turc, Vlad Pavel, Bogdan Benea, Nora Frigy, Radu Hasmasean, Diana Cojocariu,
Andrada Moruţan, Stefan Toma, Alexandra Burtiuc, Paula Clitan, Paul Păduraru, Alexandru Manuel Pop
License Coordinator: Prof.univ.dr. Anca Pia Rusan

The Master Collections presented on the podium belonged to graduates (in order of entry):
Borbala Ferencz, Smaranda Buc, Bogdan Firu, Veronica Tomoş, Bianca Ilonca, Raul Lazar, Mădălina Stan
Coordinators of Master Collections: Prof.univ.dr. Elena Basso Stănescu and Conf.univ.dr. Lucian Broscăţean

Photos: Emil Costruț

#GalaUadFashionDesign

RO

Ediția a 24-a / 30.06.2018
Gala UAD Fashion Design a ajuns la cea de-a 24-a ediție. Obiectivul principal al Galei este de a crea o platformă de
promovare compatibilă cu structurile europene şi implicit o conexiune între absolvenţi și mediul profesionist al modei. În
fiecare an, cei mai buni absolvenţi sunt premiaţi prin internship-uri şi participări la prestigioase evenimente naţionale şi
internaţionale.
Încă de la prima ediţie, Gala UAD Fashion Design şi-a câştigat un binemeritat rol în peisajul evenimentelor de fashion din
ţară. Prin tematica aleasă şi beneficiile oferite comunităţii, Gala implică atât tinerii absolvenţi cât şi parteneri strategici:
reprezentanți ai industriei modei, specialişti din cercetare, presa de specialitate, potenţiali parteneri din țară și din străinătate.
Absolvenții UAD Modă-Design Vestimentar s-au remarcat la prestigioase manifestări cum ar fi: Elle Style Awards România,
International Fashion Showcase / London Fashion Week, Arts of Fashion / San Francisco, CDP Dusseldorf, Moscow Fashion
Week, Festivaluri din Shanghai, etc.

Colecțiile de Licență prezentate pe podium, au aparținut absolvenților (în ordinea intrării):
Nora Larcher, Naomi Turcu, Diana Turc, Vlad Pavel, Bogdan Benea, Nora Frigy, Radu Hășmășan, Diana Cojocariu,
Andrada Moruțan, Ștefan Toma, Alexandra Burtiuc, Paula Clitan, Paul Păduraru, Alexandru Manuel Pop
Coordonatorul colecțiilor de Licență: Prof.univ.dr. Anca Pia Rusan
Colecțiile de Master prezentate pe podium, au aparținut absolvenților (în ordinea intrării):
Borbala Ferencz, Smaranda Buc, Bogdana Firu, Veronica Tomoș, Bianca Ilonca, Raul Lazăr, Mădălina Stan
Coordonatorii colecțiilor de Master: Prof.univ.dr. Elena Basso Stănescu și Conf.univ.dr. Lucian Broscățean

Photos: Emil Costruț

#GalaUadFashionDesign

PAULA CLITAN

VLAD PAVEL

ALEXANDRU POP

MADALINA STAN

RAUL LAZAR

BIANCA ILONCA

VERONICA TOMOS

BOGDANA FIRU

SMARANDA BUC

BORBALA FERENCZ

PAUL PADURARU

STEFAN TOMA

ANDRADA MORUTAN

DIANA COJOCARIU

RADU HASMASAN

NORA FRIGY

NAOMI TURCU

DIANA TURC

BOGDAN BENEA